Analyse

Reële noden spotten

Uw basisvraag begrijpen, alle betrokkenen beluisteren en de relevante werkprocessen precies in kaart brengen: daarmee start elk project.

Het projectplan geeft u een concrete kijk op het verdere verloop.  Tegelijk helpt het onze communicatie over het didactische concept en beschrijft het gedetailleerd de samenwerkingsvormen.