6 stappen

Cirkeltraject met zes haltes

Uw project doorloopt - tijdens zijn ontwikkeling - zes stadia:

Perpetuum mobile

Na de ontwikkeling van een leermiddel volgt de beoordeling.  Zijn uw medewerkers perfect op de hoogte van de nieuwe situatie ?  Dan is het misschien tijd voor een nieuwe stap ... een nieuw project.  Zo verbetert u permanent de vaardigheden van uw team.

Flexibele uitwerking

Uw doelgroep is onze barometer.  Voortdurende controlemomenten bij uw gebruikers duiden meteen aan waar we moeten bijsturen.