Leerprincipes

Cultuur in de praktijk

Een leermiddel ontwikkelen is een zaak.  Het zó ontwikkelen dat het naadloos aansluit op uw bedrijfscultuur en de werkpraktijk van uw medewerkers ... dat is specialistenwerk.  Opikanoba is er — in alle bescheidenheid — zeker van dat we ook voor u zo een leermiddel kunnen uitwerken.  We nodigen u uit om ons het vuur aan de schenen te leggen.

Optimale mix van leerprincipes

De leerprincipes waarin wij — samen met u - rotsvast geloven:

  • Prikkel alle zintuigen
  • Heb aandacht voor elke leerstijl
  • Interactie bevordert het leerresultaat
  • Leren vertrekt vanuit de dagelijkse praxis
  • Bied alleen theorie aan met het oog op de praktijk
  • Leren is prettig

Totaalervaring

Leren doet u liefst met zoveel mogelijk zintuigen.  Zo blijft de boodschap beter hangen.  Uiteraard werken we via het web.  Geur zal er dus nauwelijks bij komen ... kijken.  Tenzij u de perfecte antwoorden van uw medewerkers beloont met een bloementuil ..