Producten

Semi-Standaard

Je wil van start gaan met e-learning maar een standaard cursus wijkt zoveel af van jullie situatie ? De kostprijs van een e-learning op maat is te hoog ?

Wel dan zjjn er onze semi-standaard e-leamings.

Deze e-learnings bevatten standaard theorie over het onderwerp in kwestie, ontwikkeld in samenwerking met specialisten.

Zelf kiest u de volgorde, relevantie en noodzakelijke toevoegingen die passen bij uw organisatie. Uw kleuren, logo’s, foto’s en bedrijfseigen informatie geven het geheel de juiste uitstraling voor uw medewerkers, klanten of leveranciers.

 

 1. Atex: Explosiebeveiliging

Voor medewerkers die op de hoogte moeten zijn van de ATEX richtlijnen, productiemedewerkers en onderhoudsmensen.

Inhoud

 • de risico’s van gas- en stofexplosies
 • parameters van ontploffing van brandbaar stof
 • identificatie van explosiegevaar
 • directe gevaren
 • preventie

 

 1. PreventStart: Veiligheid en gezondheid op het werk

Deze interactieve webcursus zet werknemers uit KMO's aan om risico’s op de werkplek te beoordelen en gepaste maatregelen te nemen.

Inhoud

 • Actoren in het bedrijf
 • Orde, netheid & hygiëne
 • Werkhouding
 • Arbeidsmiddelen, machines en gereedschappen
 • Transport
 • Ladders en stellingen
 • Elektriciteit
 • Gevaarlijke producten
 • Brand & explosie
 • Veiligheidssignalisatie
 • Ongeval

Opvolgen

Uw werknemers krijgen een attest van zodra ze alle modules hebben doorlopen die u hen hebt toegewezen. Hun vorderingen kan u opvolgen in het LMS (Learning Management System, nl. Moodle).

 1. StartSafe: Veiligheid en gezondheid op het werk

Deze interactieve webcursus zet werknemers uit de procesindustrie aan om risico’s op de werkplek te beoordelen en gepaste maatregelen te nemen.

Inhoud

 • StartSafe bespreekt de basisprincipes van veiligheid in de procesindustrie zoals
 • brand, explosie en productuitbraak
 • vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen
 • arbeidskledij en PBM’s
 • ladders en stellingen
 • etikettering

Flexibel

Dit product is een prima alternatief voor introductievideos. Aanpassingen zijn immers zo gebeurd en onmiddellijk online zodat iedereen meteen toegang heeft tot de meest recente informatie.