Adviseren

U stelt zelf een menu samen

“Maar hoe weet ik dan wat er precies lekker is ?“ vraagt u.

Uiteraard bieden wij u gegrond advies om die keuze weloverwogen te maken.  Zie het als de uitleg van de chef  bij u aan tafel.

Planmatige aanpak

Opikanoba gaat al jaren op zijn manier aan de slag.  En die methode bewees al honderden keren zijn doeltreffendheid.  Wilt u ook voordeel halen uit een diepgravende samenwerking ?  Dan gaan wij graag met u in zee !